Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Miłosierdzia Bożego (11 kwietnia 2021 r.)

Niedziela Miłosierdzia Bożego

( 11 kwietnia 2021 r.)

  1. Wyjątkowość drugiej niedzieli Wielkanocy najlepiej oddają słowa Jezusa zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski”. 
  2. Dziś o godz. 15.00 zapraszamy na uroczystą Koronkę do Bożego Miłosierdzia, po której zostanie odprawiona Msza św.
  3. We wtorek zapraszamy na pierwszy dzień Nowenny przed uroczystością św. Antoniego z Padwy. Na Mszę św. z kazaniem, modlitwami nowennowymi, odczytaniem próśb i podziękowań zapraszamy na godz. 18.00.
  4. Wszystkim Wiernym uczęszczającym do naszej franciszkańskiej świątyni, którzy w tym tygodniu będąobchodzić imieniny, urodziny czy inne jubileusze życzymy radości, spokoju oraz Bożych łask i darów w codziennym życiu osobistym i zawodowym. Zmarłych, którzy w ostatnim czasie odeszli do Pana, tj. śp. Jerzego i Mariannę Krawczyków, Artura Tomaszewskiego, Mariana Kwiecińskiego i Irenę Morąg polecamy Bożemu Miłosierdziu.