Pokój i Dobro
Pokój i Dobro

Klasy 6 Szkoły Podstawowej. Rok szkolny 2022/2023

Spotkanie dla młodzieży klas szóstych przygotowującej się do sakramentu bierzmowania odbędzie się w niedzielę 19 marca 2023 r., po Mszy świętej o godzinie 9.00, w salce w budynku katechetycznym. Spotkanie poprowadzi o. Kamil Szadkowski OFM.

Klasy 7 Szkoły Podstawowej. Rok szkolny 2022/2023

Spotkanie dla młodzieży klas siódmych przygotowującej się do sakramentu bierzmowania odbędzie się w niedzielę 19 marca 2023 r., po Mszy świętej o godzinie 10.30, w salce w budynku katechetycznym. Spotkanie poprowadzi o. Kamil Szadkowski OFM.

Klasy 8 Szkoły Podstawowej. Rok szkolny 2022/2023

Spotkanie dla młodzieży klas ósmych przygotowującej się do sakramentu bierzmowania odbędzie się w niedzielę 26 marca 2023 r., po Mszy świętej o godzinie 9.00, w salce w budynku katechetycznym. Spotkanie poprowadzi o. Krzysztof Skwarło OFM.


Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.
Nazwa sakramentu pochodzi od łacińskiego słowa confirmatio, które oznacza potwierdzenie. Etymologia polskiego słowa pochodzi od staropolskiego słowa bierzmo, które oznacza belkę podtrzymującą strop domu. Sakrament bierzmowania jest więc sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie w wierze.


W obrzędzie bierzmowania najważniejszym znakiem jest namaszczenie krzyżmem, które jest pieczęcią Ducha Świętego. Chrześcijanin przyjmujący ten sakrament decyduje się na całkowitą przynależność do Chrystusa i oddanie się na Jego służbę. To znamię Ducha jest także znakiem obietnicy Bożej opieki.


Skutkiem sakramentu jest specjalne wylanie Ducha Świętego. Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej. Ściślej jednoczy z Chrystusem, pomnaża dary Ducha Świętego, umacnia więź z Kościołem oraz udziela specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Znamię tego sakramentu, podobnie jak chrztu, jest niezacieralne.


Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego.

Przygotowanie do bierzmowania prowadzą o. Kamil Szadkowski OFM oraz o. Krzysztof Skwarło OFM.