Pokój i Dobro
Pokój i Dobro

 

 

ROK PRZED ŚLUBEM


Ustalenie terminu ślubu

Zgłaszacie się do kancelarii parafialnej. Podczas spotkania z duszpasterzem, które ma charakter zapoznawczy, ustalacie datę ślubu oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.

Oczywiście “rok przed ślubem” to termin umowny. Jeśli macie możliwość wcześniej zaplanować datę ślubu, możecie to zrobić wcześniej. Jeśli do ślubu macie mniej niż rok, niech spotkanie z księdzem będzie jednym z pierwszych kroków w przygotowaniach. Przemawiają za tym zwyczajne względy organizacyjne, może się okazać że mając już salę, zespół i fotografów umówione na konkretny dzień i godzinę, nie macie możliwości wzięcia ślubu w danym kościele, ponieważ już odbywają się tam inne śluby.

Kurs przedślubny

O kursie przedmałżeńskim należy pomyśleć na rok przed ślubem. Celem kursu jest przygotowanie narzeczonych do świadomego złożenia przysięgi małżeńskiej i dalszego życia rodzinnego oraz owocnego przeżycia liturgii sakramentu małżeństwa.


3 MIESIĄCE PRZED ŚLUBEM


Spisanie protokołu przedślubnego

Na trzy miesiące przed ślubem umawiacie się z proboszczem bądź wikariuszem Parafii na spisanie protokołu przedślubnego. Odbywa się w kancelarii parafialnej aktualnego miejsca zamieszkania narzeczonej albo narzeczonego. Przed spisaniem protokołu musicie zaopatrzyć się w kilka dokumentów:

● dowody osobiste

● świadectwa chrztu (z adnotacją: „do ślubu”)

By taki dokument uzyskać, trzeba pojechać do swojej parafii chrztu. W przypadku, gdy chrzest i bierzmowanie miały miejsce w tej samej parafii, adnotacja o bierzmowaniu powinna znajdować się w metryce chrztu. W  innych sytuacjach trzeba pobrać świadectwo bierzmowania z parafii, w której sakrament ten był udzielony. Jeśli byliście ochrzczeni (albo jedno z Was) w parafii, gdzie będzie spisywany protokół – nie trzeba wcześniej zaopatrywać się w taki dokument.

Świadectwo chrztu jest ważne przez trzy miesiące, a dokładnie: musi być ważne w dniu ślubu. Po przekroczeniu wskazanego terminu, metryka chrztu nie stwierdza już stanu wolnego. Zaświadcza tylko o przyjętych sakramentach.

● zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego

W Urzędzie Stanu Cywilnego należy pobrać trzy kopie stwierdzające Wasz stan wolny do zawarcia małżeństwa. Te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego, czyli ze skutkiem cywilnym. Są one ważne 6 miesięcy od daty wydania, muszą być aktualne w dniu ślubu. Dokument ten nie jest potrzebny, gdy związek cywilny został już zawarty, wówczas przedstawiacie akt zawarcia związku cywilnego. Zaświadczenie możecie uzyskać w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce, niezależnie od zameldowania. Do wystawienia zaświadczeń potrzebne są dowody osobiste oraz opłata skarbowa, którą na ogół wnosi się w kasie danego Urzędu (nie ma konieczności przedkładania odpisu aktu urodzenia).

● świadectwo uczestnictwa w katechizacji przedślubnej

czyli inaczej zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego. Nie zastępuje go ukończona katecheza w szkole średniej.

● świadectwo z poradni rodzinnej

Narzeczeni powinni odbyć trzy spotkania w poradni rodzinnej. Jeśli te spotkania są zaplanowane jeszcze po terminie spisania protokołu, zaświadczenie o odbytych spotkaniach w poradni rodzinnej można donieść po ich zakończeniu.

W przypadku, gdy chcecie zawrzeć sakrament małżeństwa poza parafią zamieszkania, po dopełnieniu wszystkich formalności, powinniście otrzymać dokument uprawniający do zawarcia ślubu w innej parafii, tzw. licencję z parafii zamieszkania do załatwienia wszystkich formalności w parafii ślubu (po uzyskaniu zgody parafii ślubu). W przypadku, gdy sakrament ma błogosławić ksiądz pochodzący nie z parafii, w której będzie odbywał się ślub, dla niego powinna zostać przygotowana tzw. delegacja.

● dane personalne Waszych Rodziców i  Świadków

Rodzice: imię (imiona) i nazwisko, data i miejsce urodzenia, zawód wykonywany, adres zamieszkania,

Świadkowie: imię (imiona) i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, data i miejsce wydania dowodu osobistego.

Zapowiedzi

Informacja o zamiarze zawarcia małżeństwa będzie podana do wiadomości publicznej, dlatego parafia podaje komunikat, czyli zapowiedzi w parafiach zamieszkania narzeczonych. Zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez dwie niedziele lub dni świąteczne nakazane. Celem zapowiedzi jest potwierdzenie Waszego stanu wolnego i wykluczenie ewentualnych przeszkód do zawarcia sakramentu małżeństwa. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach należy dostarczyć do kancelarii tydzień przed ślubem.

Organista

Naszym głównym Organistą jest p. Michał Michorczyk (kom. 534 639 735 ).

Spowiedź przedślubna

Do spowiedzi przedślubnej przystępujecie przynajmniej dwukrotnie. Pierwsza spowiedź może odbyć się po spisaniu protokołu przedślubnego. W sytuacjach wyjątkowych duszpasterz może zadecydować o jednej spowiedzi bezpośrednio przed ślubem. Przy przystąpieniu do sakramentu pokuty i pojednania należy poinformować kapłana, że jest to spowiedź przedślubna. W niektórych parafiach istnieje zwyczaj, że spowiednik potwierdza odbycie spowiedzi na karteczce, którą otrzymaliście w kancelarii.


W DNIU ŚLUBU


Akt ślubu

W dniu ślubu Młodzi zgłaszają się do zakrystii lub kancelarii, by podpisać akt zawarcia małżeństwa (około 30 minut przed rozpoczęciem ceremonii). W akcie podpisują się również świadkowie – warto przypomnieć im, by zabrali ze sobą dowody osobiste.

Fotograf i kamerzysta

W przypadku wynajętego przez Was fotografa i kamerzysty, wymagamy od nich, by mieli certyfikat ukończenia kursu liturgicznego dla fotografów. Ów certyfikat fotograf i kamerzysta pokazują w zakrystii przed rozpoczęciem uroczystości. Brak takiego certyfikatu powoduje niedopuszczenie ich do ceremonii.

Confetti, ryż i sztuczne płatki…

Przekażcie swoim Gościom naszą ogromną prośbę, by wstrzymali się z sypaniem sztucznych płatków i ryżu.


A POTEM…?


… a potem my zanosimy dokument o zawarciu Waszego ślubu do Urzędu Stanu Cywilnego, a Wy żyjecie długo i szczęśliwie – póki śmierć Was nie rozłączy 🙂

na podstawie tekstu Beaty Chojnackiej (stacja7.pl)