Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Męki Pańskiej (28 marca 2021 r.)

Niedziela Palmowa Męki PAŃSKIEJ

(28 marca 2021 r.)

 1. Niedziela Palmowa rozpoczyna uroczysty obchód Wielkiego Tygodnia. Jego punktem kulminacyjnym będzie Święte Triduum Paschalne upamiętniające wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy po chwalebny dzień zmartwychwstania Pańskiego. W tych świętych dniach odnajdujemy najgłębszy sens życia Kościoła, świętej liturgii oraz źródło wszelkiej łaski.
 2. Jeszcze dziś można zgłaszać w zakrystii chorych, którzy chcieliby skorzystać przed świętami z sakramentalnej posługi kapłanów. Udamy się do nich w Wielki Wtorek od godz. 10.00. 
 3. W Wielkim Tygodniu Kancelaria parafialna będzie nieczynna. W sprawach niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny.
 4. W zakrystii i w Księgarni Betlejem można wciąż nabyć paschaliki rozprowadzane przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej, z których dochód przeznaczony jest na pomoc najbardziej potrzebującym. Będzie można je wykorzystać w Wielką Sobotę podczas liturgii poświęcenia ognia, by potem zapalićna stole przy wielkanocnym śniadaniu, czy zanieść na groby najbliższych.
 5. Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną i wytyczne pastoralne Księdza Arcybiskupa oraz Stolicy Apostolskiej tegoroczne obchody świąt Wielkiej Nocy będą wyglądać następująco:
 6. Wieczorem w Wielki Czwartek Mszą św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 rozpoczniemy celebrację Triduum Paschalnego. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament pozostanie jednak w tabernakulum. Podobnie jak w roku ubiegłym nie będzie więc tradycyjnej Ciemnicy oraz możliwości adoracji Jezusa Eucharystycznego w tym dniu. 
 7. Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy mękę Pana Jezusa, dlatego też na znak jedności z Nim zobowiązani jesteśmy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i ścisłego postu, podobnie jak to było w Środę Popielcową. Przypominamy, że wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do 60. roku życia.

Liturgia Wielkiego Piątku rozpocznie się o godz. 18.00 i poprzedzona będzie nabożeństwem Drogi Krzyżowej o godz. 17.00. W czasie liturgii, podczas adoracji krzyża, tylko główny celebrans odda cześć krzyżowi przez pocałunek, pozostali wierni mogą to uczynić przez podejście i przyklęknięcie lub skłon – zawsze z zachowaniem odpowiedniej odległości między uczestnikami. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego, gdzie do godz. 21.00 będzie możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakra­mentu.

 • Wielka Sobota jest dniem, w którym podobnie jak w Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy św. Błogosławieństwo pokarmów – z zachowaniem reżimu sanitarnego – rozpoczniemy od godz. 8.00 i będzie się ono odbywało do godz. 14.00. Do tej godziny będzie również trwała adoracja Najświętszego Sakramentu przy grobie Pana Jezusa. Ci wierni, którzy pozostaną w tym dniu w domach proszeni są, aby w rodzinach w wielkanocny poranek odmówić Błogosławieństwo stołuwedług formularza, który dostępny jest na stronie Archidiecezji Przemyskiej.

VERTE

 • Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy w Wielką Sobotę o godz. 22.00. Rozpocznie się ona przed kościołem ale tylko z udziałem kapłanów i asysty. Wierni proszeni są o pozostanie na wcześniej zajętych miejscach w kościele i nieprzemieszczanie się. Procesja rezurekcyjna przewidziana na zakończenie liturgii nie odbędzie się. Liturgię Wielkiej Soboty zakończymy odśpiewaniem hymnu Te Deum w kościele.
 • W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego porządek Mszy świętych jak w każdą niedzielę. Wyjątkowo – by umożliwić jak największej licznie wiernych możliwość uczestnictwa w Mszy świętej w tym dniu – będzie również Msza św. o godz. 6.00.
 • Przypominamy również wszystkim wiernym, że dyspensa Księdza Arcybiskupa od obowiązku uczestniczenia w eucharystii niedzielnej i świątecznej obowiązuje do odwołania! Apelujemy i prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego oraz zachowywanie odpowiednich odległości w świątyni – także w kolejce do konfesjonału i przy przyjmowaniu Komunii Świętej. 
 • Sakrament pokuty w Wielkim Tygodniu: od poniedziałku do środy: w godzinach od 6.00 do 10.00 i od 16.00 do 19.00. W Wielki Czwartek i Wielki Piątek od 6.00 do 12.00 i od 14.00 do 17.30, natomiast w Wielką Sobotę od 6.00 do 12.00. Pamiętajmy, że w tym szczególnym czasie Kościół zachęca nas do praktyki aktu żalu doskonałego i Komunii Świętej duchowej.
 • Solenizantom i jubilatom Wielkiego Tygodnia, jak również wszystkim naszym parafianom i dobrodziejom życzymy owocnego przeżycia tego świętego tygodnia, wszelkich potrzebnych darów i obfitości Bożych łask płynących z tajemnic Paschalnych. Miłosierdziu Bożemu polecamy zaś zmarłych, zwłaszcza w minionym tygodniu: śp. Janinę Wróbel, Tadeusza Chlebuś, Jadwigę Kotowską i Kazimierza Tkacza.