Niedziela Palmowa

(5 kwietnia 2020 r.)

 1. Niedziela Palmowa rozpoczyna uroczysty obchód Wielkiego Tygodnia. Jego punktem kulminacyjnym będzie Święte Triduum Paschalne upamiętniające wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy po chwalebny dzień zmartwychwstania Pańskiego. W tych świętych dniach odnajdujemy najgłębszy sens życia Kościoła, świętej liturgii oraz źródło wszelkiej łaski.

 2. Biorąc pod uwagę obecną sytuację i wytyczne Księdza Arcybiskupa tegoroczne obchody świąt Wielkiej Nocy będą wyglądać następująco:

 3. Wieczorem w Wielki Czwartek Mszą św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 rozpoczniemy celebrację Triduum Paschalnego. Msza święta będzie jednak sprawowana BEZ UDZIAŁU WIERNYCH i przy zamkniętych drzwiach kościoła, a na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament pozostanie w tabernakulum. Nie ma w tym dniu możliwości adoracji Jezusa Eucharystycznego.

 4. Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy mękę Pana Jezusa, dlatego też na znak jedności z Nim zobowiązani jesteśmy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i ścisłego postu, podobnie jak to było w Środę Popielcową, gdy rozpoczynaliśmy czas przygotowania do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Przypominamy, że wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do 60. roku życia.

Liturgia Wielkiego Piątku rozpocznie się o godz. 18.00 i poprzedzona będzie nabożeństwem Drogi Krzyżowej o godz. 17.00. Zarówno jednak w nabożeństwie jak i w liturgii wielkopiątkowej będzie mogło uczestniczyć tylko 5 osób. Na zakończenie liturgii Wielkiego Piątku Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do symbolicznego Grobu Pańskiego bez procesji. W tym dniu – do godz. 21.00 – istnieje możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakra­mentu jednak zawsze z zachowaniem przepisów dotyczących liczby uczestników, tj. 5 osób.

 1. Wielka Sobota jest dniem, w którym podobnie jak w Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy św. W tym roku nie będzie tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów. Wierni proszeni są, aby w każdej rodzinie w wielkanocny poranek odmówić Błogosławieństwo stołu według formularza, który dostępny jest na stronie Archidiecezji Przemyskiej jak również na naszej stronie internetowej i na Facebook’u. Adoracja Najświętszego Sakramentu przy grobie Pana Jezusa, z zachowaniem przepisów dotyczących liczby uczestników, tj. 5 osób potrwa do godz. 16.00.

 2. Liturgię Wigilii Paschalnej z zachowaniem ograniczenia uczestników do 5 osób – rozpoczniemy w Wielką Sobotę o godz. 22.00. Rozpocznie się ona w prezbiterium przy paschale, a na jej zakończenie nie odbędzie się procesja rezurekcyjna.

 3. W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego porządek Mszy świętych jak w każdą niedzielę. Będzie również Msza św. o godz. 6.00.

 4. Kwestię ilości osób mogących brać udział w Eucharystiach sprawowanych w Niedzielę Zmar­twych­wstania, rozstrzygną rozwiązania państwowe, które będę w tym dniu obowiązywać. Przypominamy również wszystkim wiernym, że dyspensa Księdza Arcybiskupa od obowiązku uczestniczenia w eucharystii niedzielnej i świątecznej obowiązuje do odwołania!

 5. Wszystkie uroczystości Triduum Paschalnego jak również Msze św. z naszego kościoła można śledzić za pośrednictwem Internetu.

 6. Sakrament pokuty w Wielkim Tygodniu: od poniedziałku do środy: w godzinach od 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 18.00. W Wielki Czwartek i Wielki Piątek od 7.00 do 12.00 i od 14.00 do 17.00, natomiast w Wielką Sobotę od 7.00 do 12.00. Pamiętajmy, że w tym szczególnym czasie Kościół zachęca nas do praktyki aktu żalu doskonałego i Komunii Świętej duchowej.

 7. W nadziei, że już wkrótce wszyscy będziemy mogli na nowo cieszyć się wspólnotowym przeżywaniem liturgii i normalnym dostępem do wszystkich sakramentów, życzymy wszystkim darów pokoju i ufności, które płyną z tajemnicy paschalnej.

0