Pokój i Dobro
Pokój i Dobro

 

 

Przygotowanie do I Komunii Świętej prowadzi o. Piotr Antoniuk OFM


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA


Kiedy dziecko może przystąpić do I Komunii Świętej ?

Zgodnie z dekretem Ks. Arcybiskupa w Diecezji Przemyskiej I Komunia jest udziela pod koniec klasy trzeciej szkoły podstawowej.


Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie dzieci do sakramentu pokuty i Eucharystii?

Odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci są rodzice oraz proboszcz parafii, na terenie której mieszka dziecko. Współodpowiedzialnymi są kapłani oraz katecheci świeccy pracujący w parafii.


Czy przez fakt, że w trzeciej klasie katechetą dziecka jest ksiądz z Parafii dziecko jest automatycznie zapisane na listę do przygotowania?

Nie. Ksiądz może przekazać w klasach, które uczy informacje dotyczące przygotowania oraz może rozdać deklaracje zgłoszenia. Potwierdzeniem zgłoszenia jest czytelnie wypełniona i podpisana przez rodziców/opiekunów dziecka karta zgłoszenia, którą przekazuje się do księdza odpowiedzialnego za przygotowanie. Jeśli dzieci pochodzą z innej parafii wymagane jest zgłoszenie tego do księdza prowadzącego.


Kiedy zgłosić dziecko do przygotowania?

Zgłoszenia przyjmowane są od początku roku szkolnego, którym odbędzie się I Komunia Święta. Z racji tego, że grupa komunijna może składać się także z dzieci mieszkających na terenie innych parafii czas na decyzję, gdzie dziecko przystąpi do sakramentów mija z końcem października.


Co w przypadku gdy dziecko uczęszcza do szkoły poza terenem Parafii swojego zamieszkania?

Miejscem pogłębienia i rozwijania wiary jest przede wszystkim dom rodzinny oraz parafia zamieszkania. W związku z tym przygotowanie powinno odbywać się w parafii zamieszkania dziecka. W uzasadnianych przypadkach na prośbę rodziców Sakrament Pokuty i I Komunia święta może odbyć się poza parafią. Wymagana jest wtedy zgoda proboszcza miejsca zamieszkania.


Jakie dokumenty są potrzebne, aby dziecko przystąpiło do I Komunii Świętej w naszej parafii?

  • Do I Komunii Świętej dziecko przystępuje w parafii zamieszkania (dla osób z innej parafii, wymagane jest pozwolenie proboszcza na przyjęcie sakramentu poza parafią).
  • Wypełniona deklaracja o przystąpieniu dziecka do sakramentów w naszej parafii.
  • Gdy dziecko było ochrzczone poza naszą parafią - rodzice powinni dostarczyć świadectwo chrztu dziecka.
  • Gdy dziecko uczestniczy w zajęciach szkolnych poza terenem naszej parafii rodzice dostarczają od katechety zaświadczenie, że dziecko uczestniczy w katechezie szkolnej i jest przygotowywane do I Komunii Świętej.

Dziecko nie przystąpiło do chrztu świętego.

Chrzest jest pierwszym sakramentem, bez którego niemożliwe jest udzielanie innych sakramentów. W przypadku gdy dziecko jest nie ochrzczone należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować księdza odpowiedzialnego za przygotowanie do I Komunii Świętej.