Październik – konkurs dla dzieci i młodzieży

Konkurs dla dzieci i młodzieży

Zbliża się miesiąc październik, który jest miesiącem, kiedy będziemy odmawiać różaniec, dlatego w tym też miesiącu zachęcamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie na najpiękniejszy różaniec. Tytuł konkursu: „mój najpiękniejszy różaniec”.

• Różańce mogą być wykonane dowolną techniką, indywidualnie lub rodzinnie.

• Zachęcamy, aby wykorzystać najróżniejsze materiały i pomysły na wykonanie różańca (np. muszelki, fasolki, masę solną, chrupki, koraliki oraz wiele innych). Liczymy na oryginalność i pomysłowość.

• W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci i młodzież.

• Prace muszą być podpisane: imię, nazwisko, szkoła i wiek twórcy

• Różańce można zostawiać u o. Piotra Antoniuka do 24 października (środa).

• Do oceny prac powołana zostanie komisja.

• Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w niedzielę 28 października podczas mszy św. o godzinie 10.30.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone, zaś wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Wszystkie różańce będziemy mogli oglądać w naszym kościele.

Uczestnikom życzymy, aby sam konkurs, a przede wszystkim udział w nabożeństwach różańcowych zaowocował w naszym codziennym życiu – umiłowaniem oraz częstym i gorliwym odmawianiem modlitwy różańcowej.

0

Dodaj komentarz