Ogłoszenia duszpasterskie V Niedziela Wielkiego Postu (21 marca 2021 r.)

V Niedziela wielkiego postu

(21 marca 2021 r.)

1. Zbliżamy się do najważniejszych świąt i wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyż w świątyni, by na nowo odsłonić go przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.

2. We wtorek 22 marca nabożeństwo do św. Rity, w czasie którego zostaną odczytane prośby, podziękowania oraz modlitwy do Świętej, zostanie odprawione o godz. 17.00.

3. W środę 24 marca na nabożeństwo Drogi krzyżowej o godz. 17.15 oraz Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy młodzież z klas 8 Szkoły Podstawowej, która przygotowuje się w naszej Parafii do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Przypominamy o przyniesieniu deklaracji, które były rozdawane na poprzednim spotkaniu.

4. W czwartek 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. To piękna inicjatywa towarzyszenia modlitwą przez dziewięć miesięcy dziecku, którego imię zna Pan Bóg. Zachęcamy, by także z okazji uroczystości Zwiastowania Pańskiego podjąć takie zobowiązanie modlitewne. Szczegóły w materiałachwyłożonych w przedsionku kościoła.

5. W zakrystii i w Księgarni Betlejem można nabyć paschalikirozprowadzane przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej, z których dochód przeznaczony jest na pomoc najbardziej potrzebującym. Będzie można je wykorzystać w Wielką Sobotępodczas liturgii poświęcenia ognia, by potem zapalić na stole przy wielkanocnym śniadaniu, czy zanieść na groby najbliższych.

6. Do najbliższej niedzieli w zakrystii i kancelarii parafialnej możnazgłaszać chorych, którzy chcieliby skorzystać przed świętami z sakramentalnej posługi kapłanów. Udamy się do nich w Wielki Wtorek od godz. 10.00.

7. Za tydzień obchodzimy Niedzielę Męki Pańskiej, zwaną Niedzielą Palmową, która rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. Podczas wszystkich Mszy Świętych dokonamybłogosławieństwa palm i odczytamy opis męki Pańskiej wg św. Marka. Już dziś zachęcamy, aby przygotować się do dobrej spowiedzi wielkanocnej i nie odkładać sakramentalnego pojednania się z Panem Bogiem na ostatnie dni Wielkiego Postu i Triduum Paschalnego.

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień, miłosierdziu Bożemu polecamy zaś zmarłych śp. Józefę Chlebuś i śp. Grzegorza Mroza.