banerodnowa1-kopia

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym
„RUAH”
Ojcowie  Franciszkanie – Reformaci w Jarosławiu

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „RUAH” powstała w 1999 roku z inicjatywy O. Józefa Witko. Patronem wspólnoty jest Św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Obecnie opiekunem wspólnoty jest O. dr Franciszek Szajer. Wspólnota liczy ok. 30 osób w różnym wieku. We wspólnocie istnieje diakonia muzyczna, modlitwy wstawienniczej i modlitwy przyczynnej. Osobiste nawrócenie każdego z nas i doświadczenie Prawdziwej Miłości sprawiło, że pragniemy stawać się prawdziwymi świadkami Zmartwychwstałego Pana, pragniemy dzielić się otrzymanymi darami, a nade wszystko pragniemy dzielić się miłością.

Inicjatywy podejmowane przez wspólnotę
• Dbanie o własny rozwój duchowy
• Modlitwa za kapłanów
• Modlitwa za miasto
• Posługa modlitwą wstawienniczą
• Comiesięczne Eucharystie wspólnotowe
• Comiesięczne Adoracje Najświętszego Sakramentu
• Posługa w comiesięcznych czuwaniach nocnych i Mszach Świętych połączonych z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie
• Modlitwy w zgłaszanych intencjach

Spotkania wspólnotowe
Spotkania wspólnotowe odbywają się, co piątek ok. godzi 19.00 (po Mszy Świętej wieczornej) w salce przy Klasztorze Ojców Franciszkanów Reformatów w Jarosławiu (ul. Jana Pawła II 16). Na spotkaniach wspólnie modlimy się modlitwą przebaczenia, uwielbienia, dziękczynienia i prośby. Rozważamy Słowo Boże i wielbimy Pana śpiewem.

Opiekun duchowy wspólnoty: O. dr Franciszek Szajer, 58frans@wp.pl
Lider: Anna Kłoda,