Pokój i Dobro

 

 

domowy-kosciol1

Założycielem Domowego Kościoła jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Przy kościele oo.Reformatów w Jarosławiu istnieją dwa kręgi DK. Członkami są małżeństwa sakramentalne.. Domowy Kościół szczególną uwagę zwraca na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne- zobowiązania:
codzienna modlitwa osobista,
regularne spotkanie ze słowem Bożym,
codzienna modlitwa małżeńska
codzienna modlitwa rodzinna,
reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną,
uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Domowy Kościół dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do życia Słowa Bożego, życia modlitwą jako osobistego spotkania z Chrystusem, życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego, dawanie świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w środowisku, w którym żyje oraz postawy służby we wspólnocie Kościoła.
Krąg DK tworzy 4-7 małżeństw, które pragną budować w swoich rodzinach domowy Kościół. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa, aby trwać przy Nim w życiu codziennym.
Za krąg odpowiada jedno z małżeństw zwane parą animatorską. Do prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora – doradcy i opiekuna, pełni ja obecnie o. Sylwester.
Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw. W czasie spotkania małżonkowie dzielą się wydarzeniami z ich życia, modlą się w oparciu o Słowo Boże - przeczytany fragment pisma Świętego oraz ą się realizacją zobowiązań, a następnie omawiają temat formacyjny.dk

Swoją formację małżeńską pogłębiają uczestnicząc wraz z dziećmi w oazach i rożnych formach rekolekcji. Aby powstał nowy krąg musi się zgłosić odpowiednia liczba małżeństw (4-7), które będą chciały w ten sposób realizować swoją duchowość małżeńską. Będą oni na początku prowadzeni przez parę pilotującą krąg, nadaną przez parę rejonową i księdza opiekuna kręgu.
Zachęcamy wszystkie małżeństwa, którym zależy na duchowej jedności ich małżeństw i chrześcijańskim wychowaniu swoich dzieci do włączenia się do kręgów Domowego Kościoła.

Opiekunem jest: o. Kamil Szadkowski OFM