Pokój i Dobro
Pokój i Dobro

 

 

 

 

 

 

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w okresie Wielkopostnym

Msza Prymicyjna 2019

Niedziela Palmowa 2019 i ustanowienie ministrantów