o.Florencjusz Szewc   Proboszcz parafii i gwardian klasztoru. Święcenia kapłańskie – 2001 r. W parafii od 2017 r, opiekun Akcji Katolickiej i Kół Żywego Różańca.
o. Kamil Szadkowski   Wikariusz klasztoru. Święcenia kapłańskie – r. W parafii od 2018 r. Katecheta Szkoły Podstawowej nr 2.
o.Sylwester Woldan   Ekonom klasztoru. W parafii od 2008 r. Świecenia kapłańskie – 1999 r. Opiekun Domowego Kościoła.
o. Józef Ślusarz   Święcenia kapłańskie – 1995 r. W parafii od 2017 r. Katecheta Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących.
o. Zacheusz Baran   Wikariusz parafii. Święcenia kapłańskie – 2001 r. W parafii od 2017 r. Katecheta Szkoły Podstawowej nr 2.
o. Krzysztof Sroka   Święcenia kapłańskie – r. W parafii od 2018 r. Katecheta Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących.
o. Piotr Antoniuk Święcenia kapłańskie – 2018r. W parafii od 2018 r. Katecheta Szkoły Podstawowej nr 11.
dkn Jerzy Kopytko    Święcenia diakonatu 1998 r.  W parafii od 2017 r.
br. Adam Stanik    Profesja wieczysta 2001 r. W parafii od 2017 r. Zakrystianin