Damian Bieńkowski Proboszcz parafii i gwardian klasztoru. Pochodzi z diecezji łomżyńskiej. Święcenia kapłańskie – 1990 r. W parafii do 2014 r, opiekun Akcji Katolickiej, Apostolstwa Dobrej Śmierci..
Franciszek Szajer Wikariusz parafii i wikariusz klasztoru. Pochodzi z diecezji przemyskiej. Święcenia kapłańskie – 1986 r. Doktor teologii. W parafii do 2014 r, asystent Trzeciego Zakonu, Odnowy w Duchu Św.
Arnold Potępa Ekonom klasztoru. Pochodzi z diecezji tarnowskiej. Świecenia kapłańskie – 1991 r. W parafii od 2014 r. Katecheta Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących. Opiekun scholi.
Korneliusz Kłósek Pochodzi z diecezji tarnowskiej. Święcenia kapłańskie – 1988 r. W parafii od 2014 r. Katecheta Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących. Opiekun Kół Różańcowych.
Arkadiusz Chuchra  Pochodzi z diecezji opolskiej. Święcenia kapłańskie – 1992 r. W parafii od 2013 r. Katecheta Szkoły Podstawowej nr 11. Opiekun dzieci pierwszokomunijnych.
Sylwester Woldan Pochodzi z diecezji warmińskiej. W parafii od 2008 r. Świecenia kapłańskie – 1999 r. Opiekun Domowego Kościoła.
Mariusz Tomana Zakrystianin. Pochodzi z diecezji legnickiej. Śluby wieczyste – 2009. W parafii od 2010 r. Opiekun ministrantów.