o.Florencjusz Szewc Proboszcz parafii i gwardian klasztoru. Święcenia kapłańskie – 2001 r. W parafii od 2017 r, opiekun Akcji Katolickiej i Kół Żywego Różańca.
o. Kamil Szadkowski Wikariusz klasztoru. Święcenia kapłańskie – 2014 r. W parafii od 2018 r. Katecheta Szkoły Podstawowej nr 2.
o.Sylwester Woldan Ekonom klasztoru. W parafii od 2008 r. Świecenia kapłańskie – 1999 r. Opiekun Domowego Kościoła.
o. Józef Ślusarz Święcenia kapłańskie – 1995 r. W parafii od 2017 r. Katecheta Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących.
o. Zacheusz Baran Wikariusz parafii. Święcenia kapłańskie – 2001 r. W parafii od 2017 r. Katecheta Szkoły Podstawowej nr 2.
o. Krzysztof Sroka Święcenia kapłańskie – 1997 r. W parafii od 2018 r. Katecheta Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących.
o. Piotr Antoniuk Święcenia kapłańskie – 2018 r. W parafii od 2018 r. Katecheta Szkoły Podstawowej nr 11.
dkn Jerzy Kopytko  Święcenia diakonatu 1998 r.  W parafii od 2017 r.
br. Adam Stanik  Profesja wieczysta 2001 r. W parafii od 2017 r. Zakrystianin