o.Florencjusz Szewc Proboszcz parafii i gwardian klasztoru. Święcenia kapłańskie – 2001 r. W parafii od 2017 r, opiekun Akcji Katolickiej i Kół Żywego Różańca.
o. Kamil Szadkowski Wikariusz klasztoru. Święcenia kapłańskie – 2014 r. W parafii od 2018 r. Katecheta Szkoły Podstawowej nr 2. Opiekun Domowego Kościoła.
o. Nataniel Marchwiany
Wikariusz parafii. Święcenia kapłańskie 2011. W parafii od 2020 r. Katecheta Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących.
o. Piotr Antoniuk
Święcenia kapłańskie – 2018. W parafii od 2018 r. Katecheta Szkoły Podstawowej nr 2. Opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza, Mała Arka.
dkn Dawid Birunt
Święcenia diakonatu – 2020 r. W parafii od 2020 r. Katecheta Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących. Opiekun Odnowy w Duchu Świętym.
o. Krzysztof Sroka poza parafią
o. Piotr Blajer
Święcenia kapłańskie – 2004; Doktor teologii. Wykładowca w Jerozolimie.
br. Adam Stanik Ekonom domu. Zakrystianin. Profesja wieczysta – 2001 r. W parafii od 2017 r.