Ogłoszenia duszpasterskie XXIX Niedziela zwykła (18 października 2020 r.)

Ogłoszenia duszpasterskie
XXIX Niedziela zwykła

(18 października 2020 r.)

1. W związku z nasilającą się pandemią w Polsce i wprowadzeniem nowych obostrzeń, dotyczących także uczestnictwa wiernych w nabożeństwach i Mszach Świętych, odprawianych w kościołach i kaplicach, arcybiskup metropolita przemyski Adam Szal wydał dekret, w którym udziela ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej, począwszy od niedzieli 18 października br., osobom przebywających w strefie żółtej i czerwonej na terenie naszej archidiecezji w okresie ich obowiązywania. Zachęca jednocześnie, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz duchowo łączyły się ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem lokalnych i ogólnopolskich rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych. W samych kościołach i kaplicach należy oczywiście przestrzegać obowiązujących zasad reżimu sanitarnego. Tekst całego dekretu można znaleźć na stronie internetowej zarówno archidiecezji jak i naszej.

2. Informujemy, że wszystkie spotkania dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania zostają zawieszone do odwołania.

3. Zaplanowana na najbliższą środę 21 października Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie pod przewodnictwem, o. Józefa Witko nie odbędzie się.

4. W czwartek, 22 października, o godz. 17.00 zapraszamy na nabożeństwo do św. Rity, w czasie którego zostaną odczytane prośby, podziękowania oraz modlitwy do Świętej.

5. Zbliża się miesiąc listopad. W zakrystii i kancelarii przyjmujemy wypominki listopadowe i roczne. W ich intencji tradycyjnie przez cały miesiąc listopad będzie odprawiane nabożeństwo Drogi Krzyżowej poprzedzone czytanie wypominek, a o godz. 18.00 będzie sprawowana Msza św. na sposób gregoriański. Kartki na wypominki wyłożone są na bocznych ołtarzach. Prosimy o czytelne wypisywanie imion zmarłych. Za złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

6. Królowej Różańca św. zawierzamy wszystkich naszych parafian, przyjaciół i dobrodziejów oraz jubilatów i solenizantów rozpoczynającego się tygodnia, zmarłych zaś – szczególnie śp. Emilię Jagiełłowicz oraz Olimpię Ossoczy polecamy Bożemu Miłosierdziu.

0

Dekret Metropolity Przemyskiego z dnia 16.10.2020 r.

Przemyśl, 16 października 2020 r.,

DEKRET

W związku z nasilającą się pandemią w Polsce i wprowadzeniem nowych obostrzeń, dotyczących także uczestnictwa wiernych w nabożeństwach i Mszach Świętych, odprawianych w kościołach i kaplicach, zarządzam, co następuje:

Mając na uwadze ograniczenia dotyczące liczby uczestników zgromadzeń religijnych dla wiernych przebywających w tzw. „strefie żółtej” (1 osoba na 4m2) i w „strefie czerwonej” (1 osoba na 7 m2), zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej, począwszy od niedzieli 18 października br., osobom przebywających w takich strefach w okresie ich obowiązywania.Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam szczególnie do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe w Radiu FARA oraz za pośrednictwem lokalnych i ogólnopolskich rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych.

W kościołach i kaplicach należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad reżimu sanitarnego. Przypominamy również, że maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta, zobowiązani są używać:
– wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają wymagane zwolnienie,
– pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania składki czy w czasie przygotowania paramentów w świątyni, w której przebywają inne osoby),
– służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu.Maseczek lub przyłbic mają ponadto używać celebrans i koncelebransi, podczas rozdawania Komunii św. i procesji przez świątynię.

Wszystkie informacje dotyczące naszej Archidiecezji będą umieszczane na bieżąco na stronie przemyska.pl.

Zachęcam do intensywnej modlitwy w intencji ustania pandemii, a także w intencjach chorych i personelu medycznego oraz służb ratowniczych.

Z serca wszystkim błogosławię

✠ Adam Szal
Metropolita Przemyski

0

Ogłoszenia duszpasterskie XXVIII Niedziela zwykła (11 października 2020 r.)

Ogłoszenia duszpasterskie
XXVIII Niedziela zwykła

(11 października 2020 r.)

1. Dziś obchodzimy 20. Dzień Papieski. Niosąc w sercach pamięć o św. Janie Pawle II, przyjacielu młodzieży, inicjatorze Światowych Dni Młodzieży, wielkim wychowawcy wielu pokoleń, pragniemy włączyć się w dzieło stypendialne Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wspierając edukację młodych i zdolnych ludzi. Bóg zapłać za każdy „dar serca” złożony do puszek przed kościołem na ten właśnie cel.

2. Dziś po Mszy św. o godz. 9.00 zapraszamy na spotkanie w budynku katechetycznym młodzież z klas ósmych, która w bieżącym roku szkolnym przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

3. W najbliższy wtorek, 13 października, zapraszamy na ostatnie już w tym roku nabożeństwo fatimskie. Na modlitwę różańcową w tym wyjątkowym dniu zapraszamy już od godz. 17.00 by odmówić pierwsze dwie części Różańca świętego. Pozostałe dwie części odmówimy po Mszy św. o godz. 18.00, by zakończyć nabożeństwo uroczystą procesją z figurą Matki Bożej po placu św. Antoniego. Niech nie zabraknie dzieci, młodzieży i tych wszystkich, którym wezwanie Maryi do modlitwy nie jest obojętne. Prosimy o przyniesienie świec na procesję.

4. 15 października obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Serdeczną myślą i modlitwą otaczamy rodziny przeżywające cierpnie z powodu utraty dziecka poczętego, zapraszając ich wszystkich oraz tych, którzy pragną ich modlitewnie i duchowo wesprzeć na Mszę św. o godz. 18.00. Niech to będzie czas modlitwy i refleksji nad wartością życia ludzkiego, troski o życie, które jest święte i należy się mu szacunek od poczęcia aż do naturalnej śmierci oraz prawo do pochówku.

5. W niedzielę 18 października o godz. 12.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. z okazji 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność”, a o godz. 18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych. Kartki z ich imionami można składać do puszki pod chórem.

6. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych. Na bocznych ołtarzach wyłożone są już kartki na wypominki. Prosimy o ich zabranie i czytelne wypisywanie imion naszych zmarłych oraz wyraźne zaznaczenie czy są to wypominki listopadowe czy też roczne!

7. Pragniemy poinformować, iż od dzisiejszej niedzieli w zakrystii i kancelarii parafialnej przyjmowane są intencje mszalne na rok 2021. Można również rezerwować Msze św. z tym jednak zastrzeżeniem, że najpóźniej do dwóch tygodni przed zamówioną datą Mszy św., należy potwierdzić rezerwację – w przeciwnym wypadku zostanie ona anulowana.

8. Dziękując za wspólną modlitwę i złożone ofiary, Najświętszej Dziewicy Maryi polecamy wszystkich naszych Parafian, Dobrodziejów i Darczyńców, Miłosierdziu Bożemu polecamy zaś naszych bliskich zmarłych, w tym śp. Jadwigę Marcińską.

0

Ogłoszenia duszpasterskie XXVII Niedziela zwykła (4 października 2020 r.)

Ogłoszenia duszpasterskie
XXVII Niedziela zwykła

(4 października 2020 r.)

1. Dzisiaj przypada Uroczystość św. Franciszka z Asyżu, założyciela trzech zakonów. Z tej racji wierni, którzy dzisiaj nawiedzą franciszkańską świątynię i wezmą udział we Mszy św. mogą zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

2. Również dzisiaj po Mszy św. o godz. 9.00 zapraszamy na spotkanie w budynku katechetycznym młodzież z klas szóstych, która pragnie rozpocząć przygotowywanie się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

3. Także w dniu dzisiejszym po mszach św. zbierane są do puszek przed kościołem dobrowolne ofiary na katolickie Radio Ave Maryja.

4. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele odprawiamy w dni powszednie o godz. 17.30, a w niedziele o godz. 17.00. We wtorki i soboty zapraszamy na różaniec dzieci. We wtorki modlić się będziemy w różnych językach. Biorąc do rąk różaniec, przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki Maryi, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. W związku z tym organizujemy III edycję konkursu na Piękny Różaniec wykonany dowolną techniką i z dowolnych materiałów. Konkurs jest adresowany do uczniów klas I-VI Szkół Podstawowych w Jarosławiu. Wykonane różańce należy składać w naszej zakrystii do 24 października 2020 roku (niedziela). Każdy różaniec powinien być odpowiednio podpisany z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy i szkoły. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w niedzielę 8 listopada 2020 roku po mszy św. o godzinie 10.30 w naszym kościele. Szczegóły na Facebooku.

5. W środę o godz. 19.00 w kościele odbędzie się spotkanie dzieci, które w następnym roku przystąpią do I Komunii Świętej w naszej parafii. Serdecznie zapraszamy.

6. W przyszłą niedzielę, 11 października będziemy przeżywali kolejny Dzień Papieski, który na trwałe wpisał się w kalendarz nie tylko Kościoła w Polsce, ale i w kalendarz ważnych rocznic i obchodów w naszej Ojczyźnie. Tego dnia swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu Świętego Jana Pawła II.

7. W najbliższą niedzielę, 11 października, na Mszę św. o godz. 9.00 zapraszamy młodzież naszej Parafii z klas 8-ych szkół podstawowych, która w bieżącym roku szkolnym przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Po Mszy św. będzie miało spotkanie w budynku katechetycznym.

8. Taca w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na renowację i konserwację ołtarza św. Antoniego z Padwy. Już dziś składamy z serca płynące Bóg zapłać za Wasze zrozumienie i pomoc.

9. Wszystkim Parafianom i Dobroczyńcom naszego kościoła i klasztoru dziękujemy za złożone ofiary, wspólną modlitwę i polecamy opiece Matki Najświętszej – Królowej Różańca Świętego by wypraszała obfite błogosławieństwo oraz wszelkie potrzebne łaski. Miłosierdziu Bożemu polecamy zaś naszych bliskich zmarłych.

0

Konkurs na Piękny Różaniec

Miesiąc październik jest szczególnym czasem, kiedy zwracamy się do Maryi odmawiając różaniec. W związku z tym organizujemy III edycję konkursu na Piękny Różaniec wykonany dowolną techniką, z dowolnych materiałów (np.: muszelki, fasolki, koraliki oraz wiele innych) i pomysłów na wykonanie różańca.

Konkurs jest adresowany do uczniów klas I-VI Szkół Podstawowych w Jarosławiu.
Wykonane różańce należy składać w zakrystii w kościele OO. Franciszkanów do 24 października 2020 roku (niedziela).

Każdy Różaniec powinien być odpowiednio podpisany z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy i szkoły.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w niedzielę 8 listopada 2020 roku po mszy św. o godzinie 10.30 w kościele OO. Franciszkanów.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone, a wszyscy otrzymają pamiątki. Wszystkie wykonane różańce zostaną wywieszone w kościele OO. Franciszkanów, a wraz z dniem rozdania nagród będzie można odebrać swój różaniec.
Zapraszamy

0

Ogłoszenia duszpasterskie XXVI Niedziela zwykła (27 września 2020 r.)

Ogłoszenia duszpasterskie
XXVI Niedziela zwykła

(27 września 2020 r.)

1. Dziś w naszym mieście, przed wszystkimi kościołami, w ramach akcji Jarosławskie Pola Nadziei, prowadzona jest zbiórka na rzecz Hospicjum im. św. Jana Pawła II, które znajduje się przy ul. Sanowej 11. Gorąco zachęcamy do wparcia tego ośrodka, które pomaga nie tylko osobom chorym ale również i bezdomnym.

2. Dziś również po Mszy św. o godz. 9.00 zapraszamy na spotkanie w budynku katechetycznym młodzież klas siódmych, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

3. Zbliża się miesiąc modlitwy różańcowej. To szczególny czas nie tylko upraszania potrzebnych łask za przyczyną Matki Bożej, ale umocnienia naszej wiary przez rozważanie tajemnic z życia Chrystusa i Maryi Panny. Skorzystajmy z tego czasu łaski, jaki po raz kolejny daje nam Pan Bóg. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele będziemy odprawiali w miesiącu październiku w dni powszednie o godz. 17.30, a w niedziele o godz. 17.00. We wtorki i soboty zapraszamy na różaniec dzieci. We wtorki modlić się będziemy w różnych językach natomiast w soboty w języku polskim.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca października. Pierwszy piątek, to tradycyjnie w naszej parafii dzień misyjny. W tym dniu wspieramy duchowo i materialnie dzieło misji franciszkańskich oraz wszystkich misjonarzy. Spowiedź pierwszopiątkowa dla dzieci i młodzieży od godz. 17.00. Do chorych udamy się natomiast od godz. 9.00. W sobotę oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Maryi: o godz. 11.00 odśpiewamy Godzinki, o 11.30 odmówimy cząstkę różańca, a o godz. 12.00 sprawowana będzie Msza św. wotywna.

5. W sobotę, 3 października, po Mszy świętej wieczornej zostanie odprawione specjalne nabożeństwo Transitus, upamiętniające przejście św. Franciszka z tego świata do wieczności. Na to nabożeństwo zapraszamy wszystkich czcicieli św. Franciszka – zwłaszcza siostry i braci z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

6. Również w najbliższą sobotę, 3 października, będzie miało miejsce czuwanie nocne połączone z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie, które poprowadzi o. Józef Witko. Serdecznie zapraszamy.

7. W niedzielę, 4 października, Zakon Braci Mniejszych, popularnie nazywany Franciszkanami, obchodzi Uroczystość św. Franciszka z Asyżu, swojego Patriarchy i założyciela trzech zakonów. Z tej racji wierni, którzy nawiedzą w tym dniu franciszkańską świątynię i wezmą udział we Mszy św. mogą zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. O godz. 12.00 zapraszamy na uroczystą Mszę św. odpustową, której przewodniczyć będą Ojcowie Dominikanie.

8. Wszystkim Parafianom i Dobroczyńcom naszego kościoła i klasztoru dziękujemy za złożone ofiary, wspólną modlitwę i polecamy opiece Matki Najświętszej – Królowej Różańca Świętego by wypraszała obfite błogosławieństwo oraz wszelkie potrzebne łaski. Miłosierdziu Bożemu polecamy zaś naszych bliskich zmarłych.

0

Ogłoszenia duszpasterskie XXV Niedziela zwykła (20 września 2020 r.)

Ogłoszenia duszpasterskie
XXV Niedziela zwykła

(20 września 2020 r.)

1. Dziś po Mszy św. o godz. 9.00 zapraszamy na spotkanie w budynku katechetycznym młodzież klas ósmych, która w tym roku katechetycznym przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

2. Narzeczeni, którzy w najbliższym czasie planują zawrzeć sakramentalny związek małżeński, mogą drogą mailową zapisywać się na katechezy przedślubne, które stanowią bezpośrednie przygotowanie do zawarcia tegoż sakramentu. Rozpoczną się one 8 października br. Dokładne informacje znajdują się na stronie internetowej naszej parafii oraz Facebook’u. Zapisy do końca września.

3. We wtorek, 22 września zapraszamy na nabożeństwo ku czci św. Rity z Cascia – patronki spraw trudnych i beznadziejnych. O godz. 17.30 zostaną odmówione modlitwy oraz odczytane prośby i podziękowania do Świętej, a także zostaną poświęcone róże.

4. W najbliższą sobotę i w niedzielę w powiecie jarosławskim będzie przeprowadzona akcja pod nazwą „Jarosławskie Pola Nadziei”. Jest to oficjalna, zarejestrowana w ministerstwie, publiczna zbiórka pieniędzy na rzecz Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Jarosławiu. Ze skarbonkami będą stali specjalnie oznakowani wolontariusze: w sobotę przed sklepami, a w niedzielę przed kościołami. Zachęcamy do wsparcia tej szlachetnej akcji.

5. W niedzielę, 27 września, na Mszę św. o godz. 9.00 zapraszamy młodzież naszej Parafii z klas 7-ych szkół podstawowych, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie w budynku katechetycznym.

6. Wszystkim naszym Parafianom, Dobrodziejom, a także solenizantom i jubilatom życzymy wszelkiego błogosławieństwa i pogody ducha, zaś zmarłych – szczególnie śp. Wiesława Kaltenbek – polecamy Bożemu Miłosierdziu.

0

Ogłoszenia duszpasterskie XXIV Niedziela zwykła (13 września 2020 r.)

1. Dziś – zgodnie z zapowiedzią – po Mszach świętych można złożyć do puszek przed kościołem dobrowolne ofiary na utrzymanie miejsc świętych w ziemskiej ojczyźnie Chrystusa, których opiekunami od wielu stuleci są Bracia z naszego Zakonu Franciszkańskiego. Zbiórka ta – zastępuję kolektę, która zwyczajowo miała miejsce w Wielki Piątek w czasie adoracji krzyża.

2. Dziś również przypada kolejny Dzień fatimski. Po Mszy św. o godz. 19.00 zostanie odmówiona cząstka Różańca świętego, a następnie odbędzie się procesja z figurą Matki Bożej po placu św. Antoniego. Prosimy o przyniesienie świec na procesję.

3. Jutro, 14 września, przypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Msze święte w tym dniu sprawowane będą w porządku świątecznym, a więc o godz. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00 i o godz. 18.00. Po południu o godz. 17.00 zapraszamy na uroczystą Drogę Krzyżową.

4. We wtorek 15 września po Mszy św. wieczornej o godz. 19.00 na spotkanie w budynku katechetycznym zapraszamy rodziców dzieci, które w przyszłym roku przystąpią do I-ej Komunii Świętej.

5. W środę 16 września o godz. 18.00 „powraca” Msza św. z modlitwami o uwolnienie i uzdrowienie, którą poprowadzi o. Józef Witko z Sekretariatu Ewangelizacyjnego naszej Prowincji zakonnej.

6. W piątek 18 września o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. zbiorowa za zmarłych. Kartki z ich imionami można składać do puszki pod chórem.

7. W najbliższą niedzielę, 20 września, na Mszę św. o godz. 9.00 zapraszamy młodzież naszej Parafii z klas 8-ych szkół podstawowych, która w bieżącym roku szkolnym przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Po Mszy św. będzie miało spotkanie w budynku katechetycznym.

8. Wszystkim Parafianom i Dobroczyńcom naszego kościoła i klasztoru dziękujemy za wspólną modlitwę i złożone ofiary na remont ołtarza, solenizantów zaś i jubilatów tego tygodnia polecamy opiece Matki Najświętszej by wypraszała obfite błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski. Miłosierdziu Bożemu polecamy naszych bliskich zmarłych.

0

Ogłoszenia duszpasterskie XXIII Niedziela zwykła (6 września 2020 r.)

 1. Wrzesień, podobnie jak sierpień, przemierzamy z Maryją. W najbliższy wtorek, 8 września, przypada jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. W naszej polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Siewnej. Polecając Bożej Opatrzności, za przyczyną i wstawiennictwem Matki Bożej, przyszłoroczne plony, pamiętajmy, że i my jesteśmy „uprawną rolą”, na którą pada ziarno słowa Bożego. Jaki ono wydaje w moim życiu owoc – oto pytanie, jakie w kontekście tego święta warto sobie samemu. Msze święte w tym dniu w porządku powszednim.
 2. W bieżącym roku z powodu epidemii koronawirusa, za zgodą Ojca Świętego Franciszka, kolekta na rzecz Ziemi Świętej, która zwyczajowo miała miejsce podczas adoracji krzyża w Wielki Piątek, została przeniesiona na dzień 13 września – bezpośrednio przed świętem Podwyższenia Krzyża Świętego. Dlatego też w najbliższą niedzielę po Mszach świętych będzie można złożyć na ten cel ofiary do puszek przed kościołem.
 3. 13 września już po raz czwarty ulicami naszego miasta przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny, którego celem jest promocja nienaruszalności ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny i otwartej na przyjęcie i wychowanie potomstwa. Marsz rozpocznie się uroczystą Mszą św. o godz.12.30 w jarosławskiej Kolegiacie, a następnie przejdzie ulicami do Opactwa Sióstr Benedyktynek. Uprasza się wszystkich uczestników Marszu o dostosowanie się do aktualnie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
 4. Również w najbliższą niedzielę, 13 września, przypada kolejny Dzień fatimski. Po Mszy św.
  o godz. 19.00 zostanie odmówiona cząstka Różańca świętego, a następnie odbędzie się procesja z figurą Matki Bożej po placu św. Antoniego. Prosimy o przyniesienie świec na procesję.
 5. Taca w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na renowację i konserwację ołtarza św. Antoniego z Padwy. Już dziś składamy z serca płynące Bóg zapłać za Wasze zrozumienie
  i pomoc.
 6. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności
  i odwagi kroczenia za Chrystusem, a naszych bliskich zmarłych, e tym śp. Martę Eider-Trojniak, polecamy Bożemu miłosierdziu.
0
Page 1 of 3 123